האסיפה הכללית של התנועה המסורתית

[shashin type=”photo” id=”2576″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]על פי תקנון התנועה המסורתית, מתקיימות מידי שנתיים בחירות להנהגת התנועה ולוועדות התנועה.

לפיכך, באסיפה הכללית הקרובה שתתקיים ב 19 בדצמבר 2013 בנווה שכטר בתל אביב (12:30-18:00, הזמנה תצא בימים הקרובים), נקיים בחירות לשורת התפקידים הבאה:

 • יו”ר התנועה
 • סגן יו”ר התנועה
 • גזבר התנועה
 • יו”ר ועדת פיתוח קהילות
 • יו”ר ועדת נוער ומנהיגות צעירה
 • יו”ר ועדת חינוך
 • יו”ר ועדת כספים
 • יו”ר ועדת קליטה ועליה
 • יו”ר ועדת הסברה, יוזמות ותגובות
 • יו”ר ועד כוח אדם
 • נציג התנועה ב’מרכז’ ישראל
 • יו”ר ועדת ביקורת
 • יו”ר פורום היו”רים (ייבחר על ידי פורום היו”רים)

בהתאם לנוהג ולאמור בתקנון, הקמנו ועדת בחירות/חיפוש/מינויים שתפקידה לאתר מועמדים פוטנציאליים לראשות הועדות השונות ולרכז הפניות’ על מנת לקיים הבחירות כסדרן, במועדן, ועם המועמדים הראויים ביותר. בראש הועדה, ועדת-שניים, עומד הרב פרץ רודמן כשלצידו משמשת הגב’ אביבה פרידברג. 

תפקידה של הועדה להמליץ לאסיפה הכללית על שורה של מועמדים המבקשים להציג מועמדותם לתפקידים השונים בוועד התנועה, ועד שייבחר לקדנציה של שנתיים (מראשית ינואר 2014 עד סוף דצמבר 2015).

בצד ולמרות הקשיים הכלכליים, תנועתנו גדלה ומתחזקת בשנים האחרונות; כוחה והישגיה הם בזכות ההנהגה המתנדבת והמקצועית שלה; התנועה המסורתית ידועה, מצטיינת, בערך ההתנדבות שהוא נר לרגליה. ככל שירבו החברים המעוניינים לעשות מעשה וליטול חלק בהנהגת התנועה ברמה הארצית, כך נצליח כולנו להצעיד התנועה לקראת אתגריה הבאים.

ניתן לפנות לועדת החיפוש באמצעות פנייה ישירה לחברי הועדה: הרב פרץ  (peretz@alumni.brandeis.edu); והגב’ אביבה פרידברג רודמן (aviva.freedberg@gmail.com)

Tagged with: , , , , ,
Posted in המנין המשפחתי המסורתי, ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’