929 לימוד תנ”כ ביחד

[shashin type=”photo” id=”4965″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ביום ראשון 3.5 נמשיך בלימוד שלנו , בשעה 18:30 נחזור ל 929  ונעיין בראשית ספר ויקרא. בשעה 19:30 נלמד על  מרד בר כוכבא ותוצאותיו , בעיקר על תרומתו של התלמוד להבנת המרד

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’