מבצע “צוק איתן”

[shashin type=”photo” id=”4605″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]השבוע אני רוצה לדבר על מבצע “צוק איתן”, או ליתר דיוק על מה יש לשיח היהודי לתרום למחשבות על המבצע.

עקרון אחד  שחשוב לזכור הוא את תרבות המחלוקת. ספרי היסוד של העם היהודי מייצגים כולם ריבוי דעות, זה נכון ודאי למשנה ולתלמוד, ויש מי שיטען שזה תיאור נכון של התנ”ך. חשיבותה של המחלוקת, והבחירה של המשנה והתלמוד להציג זו לצד זו דעות שונות, מזכירה לנו שכשאנו מנהלים ויכוח בין אם פוליטי ובין אם בנושא אחר, הקשבה ושמיעה של עמדת הצד השני הם מרכיב תורם וחשוב בתהליך. ככלל, זה גם אמור לעודד אותנו לנהל שיחה כזו, להקשיב, לשמוע את הטיעונים והראיות השונים, לשקלל ולעדכן את דעתנו בהתאם. בכל מקרה כל נסיון להשתיק בעלי דעות אחרות הוא בעייתי וחמור ביותר, אם הוא נעשה באלימות. ייתכן שבקצה הספקטרום יש עמדות שיש מקום להגביל את השמעתם, אך הדבר דורש בירור קונקרטי ויש לנסות לצמצם אותו למינימום הנדרש.

עקרון שני אנו לומדים מיעקב אבינו: “ויירא ויצר”. וירא – שמא יהרג.  ויצר לו – שמא יהרוג אחרים. רש”י, בעקבות המדרש, מסביר מדוע נאמר “ויירא” בשני יודים: פעם אחת לציין את החשש מפני המוות שלך, ופעם את החשש ממוות של אחרים. עקרון זה אינו בא בניגוד לציווי לפגוע במי שבא לפגוע בך, אך הוא מזכיר כי אין זו פעולה שיש לשמוח עליה, ויש להעדיף כל דרך שתאפשר להימנע ממנה. היישום בפועל של עקרון זה הוא קשה ומורכב ושמור למומחי בטחון ופוליטיקאים.

עקרון שלישי נלמד מתביעתה של המשנה במסכת סנהדרין, המברכת על כך שכל בני האדם שונים זה מזה. המשנה מסמנת את מעלתו של הקב”ה שלמרות שכל בני האדם נבראו בחותם אחד – כולם שונים זה מזה. הכרה בתפיסה זו מחייבת אותנו לנסות להימנע מהכללות עד כמה שאפשר. וכך לנסות לתחום את האשמות שלנו כלפי אנשים שונים בהתאם, מי שיורה טילים מרצועת עזה הוא החמאס, אשמתם של תושבי עזה אינה ירי טילים על ישראל. ייתכן שהם אשמים בבחירת החמאס, באי מניעת ירי הטילים ובפעולות אחרות, אך לא בירי עצמו. באותה מידה מי שמפגין נגד המבצע, ערבי או יהודי, הוא מפגין נגד המבצע; ומי שביישובו מפגינים נגד המבצע, הוא מי שלא מנע הפגנה זו. אגב, במידה ואין שום היבטי אלימות באירוע, ראוי לאפשר את ההפגנה בשם הערך של שמיעת דעות שונות. כך גם לגבי הכללות על קבוצות של יהודים בישראל, בין אם הם בעלי מוצא משותף או רקע דתי משותף. ההכללות הם כלי שמצמצם את הבנת המציאות ובדרך כלל גם מטפח שנאה.

בתקווה שעד פרסום שורות אלו, תכנס כבר הפסקת האש לתוקף וינצלו חיים.

שבת שלום.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’