בני המצווה – פרשת תצווה

[shashin type=”photo” id=”4553″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו זוכרים ומברכים את כל בני המצווה שעלו לתורה בפעם הראשונה בפרשה זו בקהילתנו בשנים עברו:

  • 1997 אילן אנצל
  • 1999 דוד קלינר
  • 2001 תמר שרטוק
  • 2001 יעל שרטוק
  • 2002 אמיר בן זקן
  • 2004 אייה נייס
  • 2005 אמיר סגל
  • 2008 עידו אורן
  • 2011 שחר רותם
Tagged with: , , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’