אמונה

המניין המשפחתי מסורתי – אפריל 2016

כניסה לבית הכנסת

המניין המשפחתי מסורתי, אסתי דויד. אני מרגישה בנוח בבית הכנסת, גם אם אינני מונעת מאמונה אלא יותר ממסורת וקהילתיות.

Tagged with: , , ,
Posted in כותבים עלינו - עיתונות ותקשורת, עיתונות מקומית

קנקן התה מצגת מענינת

[shashin type=”photo” id=”5122″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”]מצגת קנקן התה מהאתר של יגאל מורג. לכאורה קנקן תה קטן, והוא מחביא בתוכו את כל הדרוש ליהודים בשבתות ובחגים. כלי קטן שניתן לקחתו בשעת מנוסה בחופזה, ובאמצעותו לשמור על הטקסים והחגים.

Tagged with: , , ,
Posted in חגים, ניוזלטר 'קולנו'

פרשת השבוע “כי תצא”

[shashin type=”photo” id=”4668″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”] הפרשה עוסקת בכללי יציאה לקרב, אך האם באמת מדובר במלחמה, או במלחמה הפנימית של האדם מול יצרו. אמרה מפורסמת היא, כי זה אשר אינו חש כי מצוי הוא בעיצומה של המערכה מול יצרו, אות הוא, שהיצר כבר הצליח לנצחו, והוא שבוי עתה ברשתו בתנאים מבישים…

Tagged with: , , , , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו', פרשת השבוע

על פרשת השבוע ועוד

[shashin type=”photo” id=”4668″ size=”small” columns=”1″ order=”user” caption=”y” position=”right”]הפרשה עוסקת במרכיבים של הנהגת החברה: שופטים ושוטרים, נביא ומלך. הפרשה מדברת על המינויים שיש למנות עבור כלל החברה. יש צורך במלך – שלטון, בשופט להסדרת היחסים שבין אדם לחברו, בדיין ובנביא שידונו בעניני דת ומוסר.

Tagged with: , , , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו', פרשת השבוע
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’