חברות במנין התשע”ז

[shashin type=”photo” id=”4563″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]תודה חמה לחברים שהזדרזו לחדש את חברותם במנין, ולכל החברים שתורמים באמצעות הוראת קבע מתמשכת מדי חודש בחודשו. אנו שבים ומעודדים את כל החברים, וגם תומכים שהיו עד כה “שקטים” להצטרף למעגל החברים שלנו המשלמים “דמי חבר שנתיים”  למנין המשפחתי.  בעזרת כספים אלה יש בידינו להמשיך ולפעול, ובמידת האפשר להרחיב מעגלים ופעילויות.

דמי החבר השנתיים הם 720 ש”ח לשנה למשפחה, ו-360 ש”ח לחבר/ה יחיד/ה.  את המחאותיכם ניתן למסור לאסתי דוד הגזברית.  טלפון לתאום 0545-319164. או לרבה נטלי, או לעופר דוד.

תודתנו החמה מראש,

בברכת שנה טובה שנת שגשוג והתרחבות לקהילתנו בכפר ורדים, לתושבי הכפר והאיזור ולחברה מתוקנת במדינתנו.

 

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’