בר מצוה של יוגב זוהר

[shashin type=”photo” id=”4552″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו מברכים את יוגב זוהר שיעלה לתורה בשבת הקרובה בתפילת מנחה בשעה 13:00, פרשת “תזריע” ומאחלים לו ברכות הצלחה ולמשפחה רוב נחת.  

Tagged with: , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה, שמחות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’