ה’ הידיעה במלים נסמכות

[shashin type=”photo” id=”5262″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]שגיאה נוספת ונפוצה שהלוואי וניתן היה להשרישה ולסלקה מהשפה, גם היומ-יומית ועל אחת כמה וכמה בזו הכתובה, היא ה’ הידיעה בקשר למלים המופיעות בסמיכות.  בית ספר, גן ילדים, בית כנסת ועוד.  

טבעי לכאורה אך שגוי מאד שה’ הידיעה תופיע עוד לפני המילה הראשונה ואז זה יראה כך:  הבית ספר, הגן ילדים, הבית כנסת.  

אך הצורה הנכונה היא כדלקמן:  הלכתי לבית הספר, אני נמצאת בגן הילדים, ואני נוהגת ללכת לבית הכנסת בימי שישי ובשבת היא הצורה הנכונה.  

 

 

 

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’