פירושו של “מאסר עולם”

[shashin type=”photo” id=”4662″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]האם הרוצח ישתחרר בעוד 10 שנים?” נושא שמדובר בו רבות בתקופה האחרונה ובמיוחד היום לאור מעצרו של חגי עמיר אחיו של הרוצח.  

משמעות המושג “מאסר עולם”. הציבור ממש אינו מעודכן ויש צורך להבהיר את הנושא לידיעת כולם. בית המשפט הוא הגוזר עונשים במדינת ישראל, וכשהוא גוזר “מאסר עולם” המשמעות היא מאסר עד סוף חייו של הנאשם (ולא כפי שבטעות חושבים רבים, עד תום 25 שנים)!  

לאחר גזירת העונש, על פי חוק העונשין הקובע  את העונשים בגין פשעים ובכללם גם רצח, מוקנית הסמכות לנשיא המדינה (עפ”י חוק יסוד נשיא המדינה) לקצוב את עונשו של מי שנגזר עליו עונש מאסר. 

בעבר נהגו נשיאי ישראל לקצוב את עונשם של רוצחים ל- 24 שנים באופן די אוטומטי (מכאן כנראה הטעות של החושבים שמאסר עולם גם הוא קצוב מראש). כשנתמנה נשיא המדינה עזר וייצמן ז”ל, הוא לא היה מוכן להמשיך במנהג זה.

במשך הזמן שונה החוק, ונקבע כי נשיא המדינה יוכל לקצוב עונש,  אבל רק לאחר המלצה של ועדת השחרורים של בתי הכלא ושקציבת עונשם של אסירי עולם, תהיה לא פחות מ- 30 שנה.                  

תיקון נוסף לחוק, מאפשר לועדת השחרורים לתת המלצה לקציבת עונש רק לאחר 7 שנים ממועד תחילת מאסרו של אסיר העולם.  

רלוונטי למקרה של רוצח ראש  הממשלה  הוא השינוי בחוק הקובע שיש מקרים שלועדת השחרורים אין סמכות להמליץ על קציבת העונש, ביניהם במקרה של רצח פוליטי. 

לסיכום: 

עונש מאסר עולם פירושו עונש לשארית חייו של הרוצח. 

הסמכות לקצוב את עונשם של רוצחים שנגזר עליהם מאסר עולם נתונה רק לנשיא המדינה בכפוף להמלצת ועדת שחרורים של  שירות בתי הסוהר.

במצבים מסוימים, כמו במקרה של רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז”ל, אין ביכולתה של ועדת השחרורים להמליץ על קציבת עונשו לעולם.

גם אם חגי עמיר חושב שבדרכו של אחיו לשחרור עומד נשיא המדינה, הוא טועה מאד.  החוק הוא זה שמנחה את נשיא המדינה, ועל פי חוק זה ישאר הרוצח בכלא עד סוף ימיו. 

ידע זאת כל מי שמעלה על דעתו את האפשרות לרצח הפוליטי הבא במדינת ישראל.

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’