חברות במנין תשע”ו

[shashin type=”photo” id=”4563″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]תזכורת נוספת לכל החברים שעדיין לא שלמו את דמי החבר לשנה זו. אנו מבקשים מאד לבצע את התשלום בהקדם כדי שלא יהיה צורך לשלוח תזכורות נוספות. ניתן למסור את ההמחאות במעטפה לאסתי או לעופר בימי שישי לפני התפילה. אנא חברים יקרים!

בברכה, אסתי

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’