ישיבת הועד הראשונה לאחר האסיפה הכללית

[shashin type=”photo” id=”4656″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ישיבת הועד החדש הראשונה זומנה ליום חמישי בערב בשעה 22:00. סדר היום נשלח אל חברי הועד הנבחר, ואל כל הנמענים של “קולנו”.

יתכן שנספיק לפרסם את עיקרי ההחלטות עוד השבוע, אם לאו הן תפורסמנה בגליון הבא לידיעת הצבור.

אנו מאחלים לועד החדש עבודה פוריה למען הכלל, בבנית קהילת המנין, החברה בכפר ובאיזור ובכל התחומים שיחליט לפעול בהם.

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’