פני המנין המשפחתי לאן?

[shashin type=”photo” id=”5076″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]כידוע עוזב הרב אבי נוביס דויטש את עבודתו כרב הקהילה של המנין, ובעצם כבר יצא לחופשה. במדור האחרון של “משולחן הרב” בשבוע שעבר מנה וציין את הישגיו ועשייתו בשלוש שנות כהונתו ואין כל טעם לחזור על כך.  כעת אני מביאה את מה שאני רואה כחשוב מאד של מכאן והלאה.  עדיין לא אותר רב שיחליף אותו בתפקידו, ועל כן נראה שאנו צפויים לתקופה לא קצרה של לשוב ולנהל את הקהילה בכוחותינו שלנו.   

כך אנו חוזרים למתכונת הישנה שבה פעלנו ועלינו לפעול כדי לבנות את חיי הקהילה מחדש. חייבים לנער את הכל ולהתחיל חשיבה בונה, להגדלת מספר החברים, לשילוב מירבי של נוע”ם והמשפחות בחיי הקהילה.  לכוון לכך שחברים יפעלו ככל יכולתם בתחומים שהם מוכשרים בהם, ויראו בכך משימה חשובה שיש למלא. להרחיב את המבנה לפחות בחדר פעילויות נוסף, ולארגן משרד נאות ומקום בו ניתן לפעול בקבוצות קטנות או נפרדות מהתפילה.

אני מקוה שלעולם לא נחזור על הטעות שטעינו כאשר איפשרנו לרב לא לעמוד בהתחייבותו לקהילה ולעבור להתגורר בכפר. אנו חייבים לעמוד על כך שכל רב או מנהיג קהילה, יהיה אשר יהיה, יהיה חלק מן הישוב.  לדעתי לא ניתן למלא תפקיד זה במעמד של שכיר שמגיע למקום עבודתו והולך הביתה.  רב צריך להיות חלק אינטגראלי מקהילתו, ולא מספיק שיתפקד באמצעות האינטרנט והתקשורת הטלפונית והאלקטרונית, אלא יהיה מעורה בחיי היום יום. קשור פיזית לכל בעיה שמתעוררת ופועל ברגע שזה קורה וגם בשעות לא קונבנציונליות כדי להרים קהילה. הוא חייב להיות קשוב לאנשים ולבעיותיהם, לדעת להאציל סמכויות ולתכנן דברים כך שיהיה זמן לבצע פעילויות איכותיות ועוד.   

בשעה זו אנו זקוקים לחריש עמוק, לתגבור הקהילה ורוב אנשיה, להגביר מוטיבציה לפעול ולהפעיל, להגיע ולגעת בכל מי שאי פעם היה לו קשר עם הקהילה שלנו, ולכל אדם מהכפר והסביבה, שיש פוטנציאל לקרבו אלינו ואל דרכנו.  יש מקום חשוב לקהילה כשלנו בכפר ובאיזור וחשוב שמידע זה יחדור לתודעתם של האנשים.

כולי תקוה שנזכה להתרומם יחד לגודל המשימה, לבדוק היכן אנחנו יכולים לתרום ולעשות למען בנית קהילה כפי שהיינו רוצים לראות: חזקה, פעילה, ידידותית, יוזמת ומבצעת, תומכת בחבריה ובתושבי הכפר. כזו שאנשים ימשכו אליה בגלל מה שהיא יודעת ליצור ולקיים. אני קוראת מכאן לכולם, בואו נרים משימה זו בהקדם האפשרי.

כל מי שיש באמתחתו רעיונות מועילים ותחום התנדבותי שהוא מוכן לקחת על עצמו, מוזמן לספר לנו על כך בעל פה ו/או בכתב.  מבטיחה שאפרסמם והם ישמשו רקע לדיון שחייב לבוא בהקדם האפשרי, על האיך והכיצד.

אסתי דוד

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'
One comment on “פני המנין המשפחתי לאן?
  1. Beth Shikiar says:

    I just want to say that I appreciate all that Rav Avi has done for our congregation and for our community over the past 3 years. I appreciate all the efforts that he made and sacrifices to be in Kfar Vradim for holidays, funerals lessons. And mostly for his contribution to the growth of Noam. I wish Avi success in his new position and he and his family a Shana Tova and Hag Sameach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’