תם החופש הגדול חוזרים לבתי הספר

[shashin type=”photo” id=”5075″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ברכות הצלחה ומזל טוב לכל המורים והתלמידים שחוזרים לבית הספר השבוע

מי שברך לילדים והוריהם בשלהי שנה ובפתיחה

מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואימותנו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את הילדים והילדות הבאים בשערי בית ספרם, גנם ומעונם. מעון הברכות, שמור על נפשם וגופם מפחד פתע וממלחמות. תן בילדנו רוח יוצרת, חדוות סקרנות וגילוי, פשטות השלום עם עצמם ואלוהים ויכולת להכיר את הטובות הנעשות עימהם מיום לידתם.

תן להם מורים ומורות אשר ידעו נפשם הרכה, הרואים עצבונם ואוהבים את שמחת שובבותם. סייע בעדם והדריכם לדעת חכמה ומוסר ולהבין אמרי בינה.

הקב”ה אנא השפע על הוריהם ימי חסד של שגרה, בריאות ופרנסה די צרכנו לכלכלם. תן בנו יראה וחכמה, דעה ובינה שמחה ואהבה לראותם כמתנות חיינו. פתח לנו שער דרכם לראות את אשר אבד לנו וסייע בעדנו להיות שלמים עם היותנו טובים דיינו.

וכן יהי רצון ונאמר אמן. ( התפילה נכתבה על ידי הרב חגית סבאג ישראל)

Tagged with: ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו', תפילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’