מזל טוב להולדת הנכד

[shashin type=”photo” id=”4634″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ברכות מזל טוב חמות לחברתנו דבורה וילק להולדת הנכד.  כן ירבו שמחות!

Tagged with: ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’