ישיבת ועד המנין המשפחתי שנערכה ב-7 ביולי

[shashin type=”photo” id=”4656″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]נוכחים: איתן מטלו, עופר ריבק, רות דרוקס, ג’ודי יחנוביץ, אסנת אור-לוירר.

 

נעדרו: נינל חייט (ארה”ב), נינה ופטר הורביץ (שוויץ), תמר אפטר (הודיעה), סוזן (ארה”ב), שי, יוני פרוחי.
צופים חופשיים: עינת ועופר דוד

דיווחים והחלטות:

רכישת מחסן

בהמשך לאישור הועד לרכישת מחסן, קידמו עופר ריבק ונילי אדלר את הנושא לפסים מעשיים. בהצבעה פה אחד אושרה רכישת המחסן כולל הובלה הרכבה ורצפה.
עופר ריבק  ישוחח עם אסתי על מנת שתעביר את התשלום וירכוש את המחסן.
יבדק מול המועצה וציון כיצד הם משתתפים בעלות בסך של 5000 על חשבון הכסף שמצוי אצלם.

מיקרופוןשבת 

הרב אבי עדכן לגבי הבדיקה שערך לרכישת והתקנת מיקרופון שיאפשר הגברה בשבתות ובחגים. יש אפשרות  שקבלה את אישור מכון צומת. אבי יערוך בדיקה נוספת על מנת לבדוק האם בכל זאת ניתן להסב את המגבר שלנו לכזה שיכול לפעול במהלך השבת. במידה ולא נתקדם עם הצעת המחיר שהציג בפנינו הכוללת מגבר, מקרופון (מרחבי), חיווט ועבודה (כ-5500 ₪). זו מחוייבות שיש לנו , ואושרה בוועד והתקבלה לכך תרומה ייחודית.

מכרז לרב 

יועבר מכרז לרב להנהלת התנועה לרקפת, על מנת שנוכל להתחיל לראיין.

שונות 

אושררה הצבעה של חברי הועד  במשאל בדואר האלקטרוני .  ואושר סכום של 400 ₪ כמלגה להשתתפות נציג שלנו במפעל הקיץ של הסוכנות “תור ישראל”.

כמו כן אושררה הצבעה של חברי הועד  במשאל בדואר האלקטרוני ואושרה רכישת חולצות למדריכי נוע”ם בעלות של 630 ש”ח.

מתקן החתלה

ג’ודי הזכירה כי הועד סיכם בעבר לרכוש מתקן להחלפת חיתולים שיותקן בשירותים הגדולים.  בדקה עלויות ומקומות לרכש. הוחלט לרכוש ולקדם את הנושא.

נוע”ם

עופר עדכן שכ-70 אחוז מחברי נועם הרשאים לקחת חלק בפעילות הקיץ, ישתתפו בפעילויות נוע”ם השונות של הקיץ הקרוב (29 במחנה הקיץ בבן שמן ו-8 במפעלים השונים)
עדכן נוסף של עופר על פגישת העבודה שהתקיימה בתנועה לגבי שילוב של נוע”ם בקהילות, ושילוב הקהילות בנוע”ם. עופר הדגיש שאין החלטה רשמית של התנועה אך הכיוון שכל קהילה תתרום לפעילות נוע”ם.
ג’ודי הזכירה כי הועד סיכם בעבר לרכוש מתקן להחלפת חיתולים לשירותים הגדולים. עדכנה שבדקה עלויות ומקומות לרכש. ביקשנו ממנה לרכוש ולקדם את הנושא.

 שמחנו מאוד בנוכחותם של עופר ועינת, ומחכים לשמוע עוד חוויות.

 בברכה,

אסנת אור-לוירר.

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’