תודות, Thank you

[shashin type=”photo” id=”4957″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו שולחים תודה חמה וגדולה ל”קרן משפחת מקס ופאולין זימר” על תרומתם הנדיבה למנין המשפחתי המסורתי, ולחברת קהילתנו נינל על פעילותה למען הקהילה.

We wish to extend our appreciation and big Thank you to “Max and Pauline Zimmer Family Foundation” for the handsome donation to The Minyan Mishpachti Masorti, and to our dear member Ninel Chiat for her activity on behalf of our community.  

Yishar Koach 

Tagged with: ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’