חוג בר מצוה

[shashin type=”photo” id=”5025″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ביום ראשון 10.5 בשעה 16:40 נקיים מפגש שלישי של חוג הבר מצווה. במפגש האחרון עסקנו במושג מצווה, בררנו את עמדותינו השונות לגבי החובה לקיים את המצוות. ראינו שבתורה יש מצוות רבות אותן אנו מקיימים בפועל מכיוון שהם מצוות לעשות מעשים טובים, יש מצוות שאותן אנו בוחרים לא לקיים כי אנו לא מוצאים צידוק כדי לקיים אותן,  וכי יש מצוות רבות מאד מתוך השש מאות ושלש עשרה שאף אחד מאיתנו לא מקיים. קיימות גם מצוות שאנו לא מכירים, ולאחר הכרות איתן, אנו מתלבטים אם ראוי לקייצם או לא.

בנוסף ראינו כי רבות מן המצוות מופיעות בתורה בלשון קצרה ומצומצמת, וכי בעצם בלי חכמים אין להן מובן מבחינתנו.

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’