חבורת הלימוד של ימי ראשון

[shashin type=”photo” id=”4779″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ביום ראשון,  אנו ממשיכים בשיעורים השבועיים שלנו בשעה  18:30 ספר יהושע פרקים טו-כד וסיכום

ובשעה 19:30 על הרפורמה של רבן גמליאל.

השתתפות כרוכה בתשלום:  

חברי המנין משלמים 5 ש”ח לכל שעור.  משתתפים שאינם חברי המנין משלמים 20 ש”ח לשעור.

 

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’