ועדת תפילה

[shashin type=”photo” id=”4656″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]פרוטוקול ישיבה של ועדת תפילה מתאריך 13 באוגוסט 2014

נוכחים: איתן, שי , שלמה , אברי , פטר , הרב אבי

החלטות:

להזמין את הילדים וכל מי שרוצה לתקוע בשופר בנעילה ( מומלץ להביא את השופרות למשרד לפני כל נדרי)

בכל נדרי מנחה ונעילה נשתמש במחזורי רינת ישראל – בשחרית ומוסף יום כיפור בפותח שער

תערך חוברת של קטעים להוספה בתפילה, עם מספר עותקים לכל מתפלל – ייתכן שחלק מהקטעים יובלו על ידי שליחי ציבור נוספים.

סדר הסיום של נעילה – ברכת הבנים תהיה אחרי אבינו מלכנו ואז שמע ישראל – ה’ הוא האלקים – קדיש – תקיעת שופר לשנה הבאה והתקווה.

לגבי ברכות התורה – זכותו של העולה לבחור באלו ברכות להשתמש – כל הספקטרום היהודי הסביר לגיטימי ולשיקול דעת הרב

לגבי שליח ציבור – לשליח הציבור הזכות לבחור את נוסח התפילה שלו. במידה ותעלה בעייה בעקבות נוסח ייחודי, הדברים ידונו לאחר מעשה.

מורידים את הקדיש השלם אחרי עמידה ואת החצי קדיש – ומשאירים קדיש אבלים, להוסיף שלום עליכם או יגדל אחרי ההודעות.

שילוב כלי נגינה בקבלת שבת צריך להיות בצורה שיהיה ברור שהוא יקרה לפני שבת – ושהארוע יהיה מובדל. בהדלקת נרות

הוועדה אשרה לנסות לקרוא שליש מספר תורה ושני שלישיים מהחומש – נתחיל  בשבת הקרובה פרשת ראה

הוועדה מבקשת להוציא מהדורה של קבלת שבת מ”אני תפילתי” בגודל מוגדל – 20 עותקים כרוכים היטב – ואז אפשר יהיה להתחיל להתפלל מסידור זה של התנועה המסורתית.

לעשות על כל המי שברכים לפני … ובנחה יאמר … לפני סגירת הארון – לפני מוסף.

יש העדפה לשמור על הרצף של קריאת התורה

 

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’