בני מצוה שבת “שלח לך”

[shashin type=”photo” id=”4553″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”] אנו זוכרים ומברכים את כל בני המצווה שעלו לתורה בפעם הראשונה בפרשת שלח לך בקהילתנו בשנים עברו:          

1999    מוטי חדש

2002    זוהר בהרל

2003    גל לוי

2004    גונן גזית

2005    איתמר וידקר

2007    יערי בן-נתן

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', שמחות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’