בני המצווה – פרשת שמיני

[shashin type=”photo” id=”4553″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו זוכרים ומברכים את כל בני המצווה שעלו לתורה בפעם הראשונה בפרשה זו בקהילתנו בשנים עברו:

  • 2002 איתמר בן יקיר
  • 2004 אמיתי צובינסקי
  • 2006 ברק דויטשר
  • 2010 יואב קילמניק
  • 2012 עמית ביאליק
Tagged with: , , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’