בני המצווה – פרשת שמות

[shashin type=”photo” id=”4553″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו זוכרים ומברכים את כל בני המצווה שעלו לתורה בפעם הראשונה בפרשה זו בקהילתנו בשנים עברו:

  • 1997 נבו שנער
  • 2001 אמיר בר-און
  • 2004 אבישי בר חיים
  • 2004 יותם כץ
  • 2006 יונתן קורן
  • 2012 לירן נטע
Tagged with: , , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’