תודה!

[shashin type=”photo” id=”4555″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]החגים כבר מאחורינו, ומפאת גודש העיסוק סביבם, הן במישור הפרטי והן הקהילתי, לא עמדנו בצורה מסודרת בדיווח וסקירת האירועים והחוויות שחווינו.

תחילה תודה ענקית לכל החברים שעזרו ולקחו חלק בכל העשיה הרבה בהכנות ובמהלך החגים. לא נזכיר את היחידים, אך נציין שבלי שתוף הפעולה והרצון הטוב של רבים, לא היינו מצליחים לעמוד במשימה.

 

Tagged with: , , ,
Posted in המנין המשפחתי המסורתי, חגים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’