זמני תפילה – יום הכיפורים תשע”ד

ביום שישי 14 בספטמבר 2013
תפילות כל נדרי 18:30
ביום שבת 15 בספטמבר 2013
תפילת שחרית 08:30
קריאת התורה 10:15
הזכרת נשמות 11:15
מנחה  16:45
נעילה 18:00
ברכת הילדים ותקיעת השופר 19:10
גמר הצום 19:24
Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו', תפילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’