לימוד לקראת ראש השנה

ביום ב’ ה- 2.9 נקיים לימוד לקראת ראש השנה החל מן השעה 19:30. בנושא סליחה ומחילה בין אדם לחברו, בתכנית שיעור עם הרב אבי, לימוד בחברותות וסדנת פליבק בנושא – כולם מוזמנים.

Tagged with: , , , , ,
Posted in לימוד

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’