פעיל

מהנעשה בתנועה המסורתית

לוגו תנועה מסורתית בישראל

מהנעשה בתנועה המסורתית ההודעה השבועית לגבינו עדיין רק חומר למחשבה ובדיקה, אולי תהיה אפשרות להפעיל כזה גם כאן באחד הימים (מבנה מתאים, צוות וכדומה)……..

Tagged with: , ,
Posted in מן הנעשה בתנועה המסורתית, נוע'ם, ניוזלטר 'קולנו', קהילה
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’