כניסת השבת

כניסת ויציאת השבת

תמטנה של נרות שבת וחלה וקידוש

להלן כניסת ויציאת השבת לפרשת “וירא”:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

כניסת ויציאת השבת

תמטנה של נרות שבת וחלה וקידוש

להלן כניסת ויציאת השבת לפרשת “נח”:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

כניסת ויציאת השבת פרשת “כי תצא”

תמטנה של נרות שבת וחלה וקידוש

להלן לוח זמני כניסת ויציאת השבת הקרובה:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת “נשא”

להלן זמני כניסת ויציאת השבת פרשת “נשא”:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

כניסת ויציאת השבת פרשת “תזריע-מצורע”

תמטנה של נרות שבת וחלה וקידוש

להלן כניסת ויציאת השבת:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת “ויקרא”

תמטנה של נרות שבת וחלה וקידוש

זמני כניסת ויציאת השבת הקרובה:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת “ויקהל פיקודי”

תמטנה של נרות שבת וחלה וקידוש

להלן זמני כניסת ויציאת השבת ויציאתה:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת “שמות”

תמטנה של נרות שבת וחלה וקידוש

להלן זמני כניסת ויציאת השבת בפרשת זו:

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’