קתדרה

929 פרקים בתנ”כ והרצאה של דב אלבאום

[shashin type=”photo” id=”4965″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ביום ראשון 15.3 נמשיך בלימוד 929 בשעה 18:30 נעסוק בספר שמות בפרקים יא’ עד טו’ ובמאר”ג בשעה 20:00 ירצה דב אלבוים

Tagged with: , , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’