עתונות

תודה לעמי ווטרמן על ששלח לי זאת

תודה לעמי ווטרמן על ששלח לי זאת את הטור שקיבל מדודתו ניצה וולפנזון מן הראוי לשוב ולקרוא בו בטור הלז: תחרות לניסיון / נתן אלתרמן

Tagged with: , , ,
Posted in חברים משתפים, ניוזלטר 'קולנו'
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’