עברית

ה’ הידיעה במלים נסמכות

[shashin type=”photo” id=”5262″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”]שגיאה נוספת ונפוצה שהלוואי וניתן היה להשרישה ולסלקה מהשפה, גם היום-יומית ועל אחת כמה וכמה בזו הכתובה, היא ה’ הידיעה בקשר למלים המופיעות בסמיכות. בית ספר, גן ילדים, בית כנסת ועוד.
טבעי לכאורה אך שגוי מאד שה’ הידיעה תופיע עוד לפני המילה הראשונה ואז זה יראה כך: הבית ספר, הגן ילדים, הבית כנסת.

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

לשאול או להשאיל

[shashin type=”photo” id=”5262″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”]מצאתי השבוע באחד המקומות בהם מתפרסמים פוסטים משפט בדומה לזה: “לצורך פעילות ספורטיבית בשבת הקרובה מבקש להשאיל זוג אופנים במצב טוב”. השימוש בפעל “שאל” ב”הפעיל” אינה נכונה שכן פירושו של המשפט כפי שנכתב הוא שלמפרסם יש זוג אופנים במצב טוב שברצונו למסור למישהו בהשאלה לצורך פעילות ספורטיבית בשבת הקרובה, בעוד שכוונתו היתה שהוא מעונין לשאול ממישהו זוג אופנים לצורך פעילות ספורטיבית בשבת הקרובה.

Tagged with:
Posted in ניוזלטר 'קולנו'
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’