משלוח מנות

חניכות וחניכי נוע”ם חילקו משלוחי מנות לתושבות ולתושבים הותיקים בכפר!

חניכות וחניכי נוע”ם חילקו משלוחי מנות

Tagged with: , ,
Posted in משולחן הרָבָּה נטלי, ניוזלטר 'קולנו'

פורים בקהילתנו – משלוח מנות

אילוסטרציה: פורים

במהלך השבוע חילקו חניכי תנועת הנוער נוע”ם את “משלוח המנות” לותיקים בכפר.   להכנת המשלוחים חברו ילדי הגנים שהכינו חלק ממשלוח המנות, המנין המשפחתי ותנועת נוע”ם,  דאגו לשאר המשלוחים ושמחו את הגימלאים שלבתיהם הגיעו.

Tagged with: ,
Posted in חגים, נוע'ם, ניוזלטר 'קולנו'

חג פורים במנין המשפחתי

[shashin type=”photo” id=”4999″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אירועים רבים ומגוונים היו בחג פורים זה במנין המשפחתי. מפאת קוצר הזמן נקווה לדווח עליהם בהרחבה בגליון של השבוע הבא.

Tagged with: , , ,
Posted in חגים, ניוזלטר 'קולנו', שמחות

חניכי נוע”ם יביאו משלוחי מנות לאזרחי הכפר הותיקים

[shashin type=”photo” id=”4999″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ביום שלישי 3.3 החל משעה 15:30 נחלק משלוחי מנות לאזרחים הוותיקים בכפר

Tagged with: , ,
Posted in חגים, נוע'ם, ניוזלטר 'קולנו'
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’