אמון

פרשת השבוע “כי תצא”

[shashin type=”photo” id=”4668″ size=”small” columns=”1″ order=”user” position=”right”] הפרשה עוסקת בכללי יציאה לקרב, אך האם באמת מדובר במלחמה, או במלחמה הפנימית של האדם מול יצרו. אמרה מפורסמת היא, כי זה אשר אינו חש כי מצוי הוא בעיצומה של המערכה מול יצרו, אות הוא, שהיצר כבר הצליח לנצחו, והוא שבוי עתה ברשתו בתנאים מבישים…

Tagged with: , , , , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו', פרשת השבוע
Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’