ועד המנין

[shashin type=”photo” id=”4648″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]מאז נבחר הועד החדש לתפקידו באסיפה הכללית מיום 10/10/15 נקבעו כבר שלוש ישיבות ועד, אך רק שתיים התקיימו. בפגישה אחת לא נתקבלו החלטות בגלל מיעוט משתתפים. להלן דיווח על ההחלטות.

ישיבה ראשונה נערכה בסוף חודש נובמבר 2015 ונקבעו בה מספר דברים הנוגעים להתנהלות הועד.  עופר הודה לאסתי ורן שעמלו וסוף סוף קיבלנו את אישור מס ההכנסה למעמד של מוסד ציבורי, המעניקה לתורמים לעמותה אפשרות להזדכות בכספי התרומה מתשלומי המס שלהם.  אנו  שמחים לכך וצריכים להיות מודעים לעובדה שכדי לשמור על המעמד הזה עלינו להתמיד בהקדפדתנו על שמירה מלאה של כל ההוראות והחוקים.

החלטות:  ישיבות הועד יערכו ביום חמישי האחרון שבכל חודש. 

לפתוח קבוצת whatsup שתשמש לקשר מהיר בין חברי הועד ולעת צורך בהחלטות מהירות להצבעה אלקטרונית.

יהודה יהיה אחראי על נושא הבר מצוה, לימוד, הנחת תפילין וניהול הטקסים בבית הכנסת. עופר דוד וגם יהודה אחראים יחד על פגישה, תאום המועד ורישום המשפחות המעונינות שבניהם ובנותיהם יעלו לתורה במנין כמו גם הסברים נדרשים. העלות למשפחה 2,500 ש”ח. 

הוחלט שתהיינה שתי מסיבות חנוכה.  האחת לנוער והשניה למבוגרים.  שתיהן פתוחות לכולם.  נילי ומדריכי נוע”ם אחראים על המסיבה של הנוער, ועמי ווטרמן על המסיבה-לימוד של המבוגרם.

הוחלט לרכוש מדפים למחסן שנרכש.

ישיבה שניה מיום 30 בדצמבר – חברי ועד נוכחים:  עופר דוד, יהודית יחנוביץ, עופר ריבק, רות דרוקס וסוזן ראנד-לקריץ. נעדרו: אסנת אור-לוירר שיצאה לחופשה בחו”ל ושי גרינשפון בגלל מחלה. חברים שהשתתפו: נינה ופטר הורביץ ואסתי דוד בתפקידה כגזברית.

אנו מאחלים לאסנת ודוד חופשה נעימה ולשי החלמה מהירה.

הועד קיבל דו”ח בינים על המצב הכספי לסוף דצמבר.  אין לנוח על זרי דפנה, אך המצב משביע רצון כי הוא מבטיח פעילות שוטפת ועמידה בהתחייבויות הועד למשך זמן סביר. הקהילה אינה מקבלת תמיכות מהתנועה כרגע וגם אינה משלמת משכורות.  יתכן סיכוי לקבלת תמיכה מסוימת ועופר מברר זאת מול התנועה.  מאז עזיבתו של הרב אנו ממשיכים לקבל את תשלום הנקודות מקרן של התנועה שמטרתה לעודד פעילויות לימודיות חברתיות וחינוכיות בקהילות, שמעבר לתפילות. הסכום נקבע על פי דיווח הפעילויות של השנה שעברה. 

מסכום התרומה שנתקבלה ממשפחת זימר, אושרה העברת חלק נכבד לעתודה לבניה ולפעילות עתידית על פי החלטות הועד והאסיפה הכללית. בהזדמנות זו תודה מתחייבת לחברתנו נינל חייט על עזרתה בהשגת תמיכת הקרן במנין המשפחתי.

הרצאות ופעילויות קהילתיות – הוחלט על קיום פעילויות חברתיות ולימודיות, עם מרצים מבחוץ ומבפנים שיש ביכולתם לענין קהל של המנין וכמובן גם קהל מהכפר והסביבה,  הפעילויות תהיינה כרוכות בתשלום למרצים ולמפעילים השונים, כשהשתתפות תהיה גם היא כרוכה בתשלום, לכיסוי עלויות.   עופר דוד יבנה תוכנית מתאימה ויבוא במגע עם מרצים מתאימים בזמן הקרוב, כדי שאפשר יהיה להתחיל לפעול.

הועד הסמיך את ידיו של יו”ר העמותה, עופר דוד, להחליט בבקשות מיוחדות הנוגעות לתשלום בעבור בר מצוה. 

נבדקת האפשרות שרן ימשיך בתפקידו כרואה החשבון של העמותה, כפי שהוחלט באסיפה הכללית.  מחמת עומס לא נוצרה עדיין האפשרות לשיחה בינו לבין עופר דוד לארגון דרך העבודה.  בכל מקרה חילופי רו”ח קשורים בהחלטת אסיפה כללית. 

פרידה מהרב אבי – שי גרינשפון קיבל על עצמו להכין את מסיבת הפרידה מהרב אבי שפרש מתפקידו באוקטובר האחרון.

המשך הבניה – הכנת תכנית אב נתקעה מסיבה כלשהי ולא התקדמנו עדיין.  רות דרוקס נתמנתה לשמש כקשר עם המועצה כדי למצוא את הדרך כיצד ניתן להמשיך.  יש צורך בתכנית אב, בהכנת תיק תורמים ועוד.  

אושרה לנו מלגה בסדר גודל של כ-6,000 ש”ח לצורך פעילות המשך לסוכת שלום, מפגשים והיכרות של הנוער עם בני נוער מבני הדתות והעדות השונות החיים בסביבתנו. נילי  אלדר שעוסקת בכך במשך כל ימות השנה תשמח מאד לנצל זאת להגברת פעולות השיתוף.  

דיווח: אסתי

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged with:
Posted in המנין המשפחתי המסורתי, ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’