אסיפה כללית של המנין 10 באוקטובר 2015

אילוסטרציה: ועד העמותב

הננו מזמינים בזאת את כל חברי המנין המשפחתי המסורתי לערב אסיפה כללית שנתית שתערך במוצאי שבת 10 באוקטובר 2015, בשעה 20:00.  

 אמנם הזכות להצביע ולהבחר לתפיקידים השונים שמורה לחברי עמותה בלבד, אך המעונינים מבין חהחברים יכולים להשתתף באסיפה לשמוע ולהשמיע מעצם היותם חברי המנין.  

על פי תקנון העמותה, המעונינים ללהצטרף לעמותה, מתבקשים לשלם סכום חד פעמי של 50 ש”ח.  לברורים ותשלומים אנא התקשרו עם אסתי או במייל:  esthidavid@gmail.com  או

בנייד: 0545-319164 תהיה אפשרות למעונינים לשלם את הסכום גם ביום האסיפה.  

להלן נוסח ההזמנה הרשמי:

לכבוד

חברי העמותה  

של המנין המשפחתי המסורתי של כפר ורדים

 

שלום רב לכם חברים,

הנדון:  אסיפה שנתית 2015

הנכם מוזמנים בזאת לאסיפה השנתית שתערך בבית הכנסת, במוצאי שבת 10 באוקטובר 2015 שעה 20:00.

אם בשעה היעודה לא יהיה קוורום, הדרוש ע”פ החוק, דהיינו 25% מחברי העמותה הרשומים, תתחיל האסיפה בשעה 20:30 ותהיה חוקית בכל מספר של חברים.

על סדר היום:

  • דו”ח הועד על שנת הפעילות 2013
  • דיון ואישור הצעת תקציב לפעילות 2015
  • בחירת יו”ר
  • בחירת חברי ועד
  • בחירת ועדת ביקורת
  • בחירת רואה חשבון
  • בחירת גזבר

בברכה חמה,

אסנת אור-לוירר יו”ר ועד המנין 

Tagged with: ,
Posted in המנין המשפחתי המסורתי, ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’