929 תנ”כ ביחד

[shashin type=”photo” id=”4965″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ביום ראשון 26.4 נמשיך בלימוד שלנו, בשעה 18:30 נחזור ל 929  ונעיין בשמות פרקים כא’ עד מ’ .

בשעה 19:30 נלמד על  התיאולוגיה של שיבת ציון

Tagged with: ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’