בני מצוה בפרשת “לך לך”

[shashin type=”photo” id=”4553″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו זוכרים ומברכים את כל בני ובנות המצווה שעלו לתורה בפרשה זו בפעם הראשונה בקהילתנו בשנים עברו:

  • 2001    דעאל שיקיאר
  • 2004    ארז יחיאלי
  • 2010    רועי איזן
  • 2011    יואב אלפרין
Tagged with: , , , , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’