מעבר לים

[shashin type=”photo” id=”4651″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]ביוזמת קהילת “בית תורה” בדאלאס, נערכה ביום ראשון פגישה בין מספר פעילים וחברים בקהילת זו לבינינו.

הפגישה נערכה כדי לראות כיצד יכולה הקהילה לסייע למדינת ישראל ולנו כקהילה תאומה בזמן מבצע “צוק איתן”.

בפגישה עלו חמשה רעיונות:

  1. תמיכה במשפחות מן הדרום שמתארחות בכפר ורדים, בסיוע בקליטה בקייטנות באזור ובצרכים אחרים.
  2. סיוע למשפחות שאחד מבני הזוג במילואים.
  3. מכתבי תמיכה וחיזוק.
  4. משלוח חבילות לחיילים באזורנו.
  5. פעילות איתור ומיפוי של צרכי האוכלוסיה הוותיקה – בדיקת המוכנות התושבים בני הגיל השלישי למקרה של נפילת טילים וכיו”ב.

נקבעה פגישה נוספת ליום ראשון הקרוב 20.7 בשעה 18:00 שעון ישראל. נקווה שעד אז כבר לא נעסוק בה בנושא המבצע.

בקהילה התאומה שלנו בית תורה התקיים טקס סיום צום רמאדאן ויז’ תמוז משותף לקהילה ולמסגד הטורקיז בדאלאס. בטקס השתתפו כשבעים וחמשה איש יהודים ומוסלמים, ונשאו דברים מפי הרב אילנה זלאני והאימאם קמיל קליק. בטקס גם הוקראו דברים שהרב אבי שלח מישראל.

הטקס היה חלק מיוזמה בינלאומית שבמסגרתה התנהלו אירועים כאלו בירושלים, תל אביב, עין דור, מעלה גלבוע, ניו יורק, פריז לונדון, אוסטין דאלאס ועוד.

להלן הדברים של הרב אבי (מובאים באנגלית מתחת לעברית):

חברים יקרים,

שמחתי ללמוד שהקהילה התאומה שלנו מקיימת טקס של “בוחרים בחיים – רמאדאן”. בימים אלו, כשהדת יכולה לשמש כגורם מדרבן למלחמה והרג, זה נפלא לשמוע שמוסלמים ויהודים יכולים להתאסף יחד לציין את ערכי היסוד המשותפים לשתי הדתות : חשיבות החיים וחשיבותה של הצלת חיים.

היום במסורת היהודית אנו מציינים את חורבן המקדש. המסורת שלנו מלמדת אותנו שבעוד שחורבן הבית הראשון היה לאור הפרה של מצוות מפתח, השני חרב על בסיס שנאת חינם. הדבר מציין את האופן השלילי ביותר בו רואה האל “שנאת חינם”. ההתאספות שלכם כאן בריצ’רדסון (דאלאס), כמו אספות רבות אחרות בישראל בירושלים, תל אביב, קלאנסווה ומקומות רבים אחרים, ובמקומות אחרים ברחבי העולם: כווית, לונדון, פריס, ניו יורק ועוד רבים, – היא  סמל שאנו מבינים כי הדת היא בשביל חיים. היא עוסקת באהבה ודאגה והימנעות מגרימת צער וכאב ולבני אדם אחרים. כשהלל נשאל כיצד להסביר את היהדות על רגל אחת הוא ענה: מה ששנוא לך אל תעשה לחברך.

ההתאספות שלכם כאן הערב וההתאספויות שלנו בישראל ובמקומות אחרים הם הצהרה : אנו מחוייבים ליצור עולם שיימנע שנאת חינם.

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ועל כל העולם ואמרו – אמן.

הרב אבי נוביס-דויטש
כפר ורדים

Dear Friends

I was happy to learn that our twin congregation, Beth Torah, is holding a “Choose Life” Ramadan event. At these days, when religion can serve as the motivator for war and killing, it is great to hear that Muslims and Jews can gather together to mark one of the core values of both religions: the importance of life and maintaining life.

Today in the Jewish tradition we mark the destruction of the temple. Our tradition tells us that while the destruction of the first temple was due to violation of the core commandments, the second was destroyed due to שנאת חינם – sin’at hinam – unjustified hatred. That signifies how negatively G-D views unjustified hatred.

Your gathering here in Richardson, as well as many gatherings in Israel in Jerusalem, Tel Aviv, Kalanswa and many more places, and in other places around the world: Kuwait, London, Paris, NY and many more; is a symbol that we understand that religion is about life. It is about love, and caring, and avoiding causing harm and pain to another human beings. When Hillel was asked to explain Judaism standing on one foot he said: don’t do to another what is hated by yourself.

Your gathering here tonight and our gathering in Israel and many other places are a statement: we are committed to create a world that will prevent unjustified hatred.

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ועל כל העולם ואמרו – אמן Ose shalom bimromav hu yaase shalon aleinu veal kol yisrael veal kol yoshvey tevel veal kol haolam veimru amen.

Rabbi Avi Novis-Deutsch
Kfar Veradim Israel

Tagged with: , , ,
Posted in המנין המשפחתי המסורתי, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’