בני מצווה – שבת בחוקותי

[shashin type=”photo” id=”4553″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו זוכרים ומברכים את כל בני המצווה שעלו לתורה בפעם הראשונה בפרשה זו בקהילתנו בשנים עברו:

  • 2003 יניב לידן
  • 2005 שקד תמנה

ואת מי שעלו בפרשת בהר- בחוקותי

  • 2001 מתן קולפק
  • 2002 עדי בן דור בגנים
  • 2006 איתמר זנגר
  • 2013 עומר אפורי
  • 2013 יוחאי זנג
Tagged with: , , , , , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’