בני המצווה – פרשת בא

[shashin type=”photo” id=”4553″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]אנו זוכרים ומברכים את כל בני המצווה שעלו לתורה בפעם הראשונה בפרשה זו בקהילתנו בשנים עברו:

  • 1999 גלעד גזית
  • 2000 אייל צדיק
  • 2001 ערן אולינר
  • 2004 נהר מואב
  • 2008 עמרי כהן
  • 2011 יעל אילוז
  • 2012 תובל פלד
Tagged with: , , ,
Posted in טקסים, ניוזלטר 'קולנו', קהילה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’