ראש השנה

[shashin type=”photo” id=”4605″ size=”medium” columns=”1″ order=”user” position=”right”]השבוע יחול ראש השנה, ואנו נערכים לציין אותו ברוב עם בבית הכנסת וברחבה החדשה שסביבו.  ראש השנה הוא חג מפתיע;  יסודו בחג מקראי שחל דווקא בחודש השביעי, כנראה סביב ציון תחילת העונה החקלאית בשני ימי השוויון.

המשנה קובעת כך: “בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר: “היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם”.  המילה בני מרון היא כנראה שיבוש של המילה  נומרון שהיא תעתיק של המלה היוונית noumeron, שפירושה “גדוד”.  לפי קריאה זו אנו מתייצבים בראש השנה כגדוד של חיילים למסדר לפני הקב”ה, ואנו עומדים לכבודו.  מנגד, מציע התלמוד הבבלי קריאה שנשענת על השיבוש “בני מרון” ומסביר אותו במובן – בני צאן.  וכך קרא זאת גם פייטן “ונתנה תוקף” המדווח כבקרת רועה עדרו – ולפיה אנו עוברים לפני הקב”ה והוא בודק אותנו אחד אחד.

יש לכאורה ניגוד בשתי דרכי קריאה אלה לגבי תוכן החג.  בדרך האחת אנו נבחנים ביכולת העמידה הפומבית שלנו יחד, ובשנייה כל אחד מאיתנו נבדק על מומיו בידיו של הרועה.  לכן יש  לראות את ראש השנה כמבחן ותיקון הן במישור האישי- כיחידים, ובמקביל גם כקבוצה – הרבים.

 

כשאנו מתכוננים לראש השנה עלינו להתכונן להכנה כפולה – הכנה לתיקון הפגמים שלנו כיחידים, ובמקביל

הכנה שלנו כקבוצה מאורגנת שמכבדת את בעליה, בה כל אחד ואחד מחברי הגדוד חשובים.  לכן אני מזמין אתכם מעבר למסע האישי שאני מקווה שאתם זוכים לקיים, למסע קהילתי בו אנו יוצרים את הגדוד שלנו יחד ועומדים כחיילים הגאים בכל חבר וחבר בגדוד למסדר המפקד.

Tagged with: , ,
Posted in ניוזלטר 'קולנו'
One comment on “ראש השנה
  1. עודד says:

    ‘נומרון היא כנראה תעתיק של המילה היוונית noumron שפרושה גדוד.’

    ראיתי את ההסבר הזה בעוד מקומות. מעניין מי מעתיק ממי, ועל סמך מה טען זאת הראשון?
    במילון היווני – אנגלי של לידל-סקוט, הוצ. אוקספורד, אין כזו מילה [נבדק בדרכי כתיב שונות]
    קיימת המילה אריטמוס – מספר [מכאן אריתמטיקה, תורת המספרים]ומצויין שם שהמילה בלטינית היא numerus. בלטינית קיבלה המילה הזו גם משמעות של יחידה צבאית, קוהורטה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Events and Prayers Calendar
Subscribe to Weekly Newsletter ‘Kolenu’